Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Introduction > News > Analysis > V úvodní analýze na akcie České zbrojovky stanovujeme nákupní doporučení s cílovou cenou 476 Kč

V úvodní analýze na akcie České zbrojovky stanovujeme nákupní doporučení s cílovou cenou 476 Kč

11.5.2021 11:59, BAACZGCE

V naší úvodní analýze na akcie společnosti Česká zbrojovka Group (CZG) stanovujeme nákupní doporučení s 12měsíční cílovou cenou ve výši 476 Kč. To vzhledem k aktuální ceně akcie znamená téměř 30% růstový potenciál.

Česká zbrojovka je rostoucí společností, která v posledních třech letech zaznamenala na úrovni tržeb, resp. provozního zisku EBITDA průměrný roční růst 14,4 %, resp. 17,5 % a podle našeho názoru je potenciál v pozitivním trendu hospodaření pokračovat i v následujících letech.

V letošním roce začíná nabíhat pětiletý kontrakt s českou armádou na dodávku cca 39 tis. kusů zbraní v objemu až 2350 mil. Kč, což výrazně podpoří tržby generované v ČR, které by se podle našich odhadů letos mohly posunout z loňské úrovně 327 mil. Kč na cca 840 mil. Kč a v letech 2022 – 2023 pak do úrovně 930 až 1020 mil. Kč. Impuls do letošních výsledků hospodaření vidíme i v evropském pokoronavirovém oživení, když loňský jarní „lockdown“ spojený s restrikcemi v dopravě a logistice významně omezoval prodeje v evropských zemích zejména v loňském prvním pololetí. To podle našich predikcí letos navýší tržby z Evropy (kromě ČR) o více než 4 % na cca 980 mil. Kč.

Vedle toho prvotní indikace naznačují sílu amerického trhu se zbraněmi i v letošním roce, když počty žadatelů o zbraň v civilním segmentu dle statistik NICS stále vykazují pozitivní trend a v prvních třech měsících meziročně rostou v průměru o 36 %. Podle reportu BIS Small Arms Market letos poroste severoamerický trh s ručními střelnými zbraněmi o 3 – 4 %. Po rekordním loňském 49% růstu tržeb by tak nemusel letos přijít pokles a očekáváme, že CZG v USA vykáže obdobně silnou výkonnost, tedy výnosy poblíž 4500 mil. Kč.

Bez započtení hospodaření Coltu tak podle našeho názoru CZG letos pohodlně naplní svůj výhled tržeb, resp. EBITDA stanovený do intervalu 7100 – 7400 mil. Kč, resp. 1450 – 1650 mil. Kč a dle našich predikcí vykáže cca 6,5% růst výnosů na 7272 mil. Kč a zvýší EBITDA o 6,1 % na 1561 mil. Kč.

Jednoznačně hlavním faktorem, jenž posouvá cílovou cenu akcie výrazněji nad aktuální tržní cenu je akvizice firmy Colt, amerického výrobce ručních palných zbraní. Colt je obdobně velká společnost jako samotná CZG, s ročními tržbami v rozmezí 5000 – 6000 mil. Kč, resp. EBITDA v blízkosti 1000 mil. Kč. Hotovostní část kupní ceny činí cca 4510 mil. Kč, v akciích pak CZG může zaplatit dalších v přepočtu až 770 mil. Kč. Celková hodnota kupní ceny se tak dostává k hranici 5280 mil. Kč, což znamená, že CZG kupuje Colt za velmi přijatelný a rozumný 5 – 6x násobek EV/EBITDA.

Česká zbrojovka dlouhodobě cíluje na americký trh ozbrojených a bezpečnostních složek. Akvizicí Coltu prakticky ihned posiluje svojí pozici v tomto segmentu, jelikož Colt zhruba 70 % svých tržeb generuje prostřednictvím dodávek americkým, kanadským a dalším mezinárodním armádním a bezpečnostním složkám. Podíl segmentu ozbrojených složek na celkových severoamerických tržbách z prodeje zbraní se tak podle našich odhadů bude po akvizici posunovat z úrovně kolem 10 % k hranici 50 %. Výrazně větší role v atraktivním segmentu ozbrojených složek povede k vylepšení produktového mixu (zbraně určené armádě, policii apod. se jednak obecně pohybují ve vyšší cenové kategorii, a jednak je předpoklad nárůstu podílu dražších dlouhých zbraní na úkor levnějších krátkých zbraní) s pozitivním dopadem do výnosů, marží a ziskovosti.

Náš předpoklad zapojení Coltu do hospodaření České zbrojovky od poloviny letošního roku indikuje jeho příspěvek do tržeb, resp. EBITDA zisku kolem 2700 mil. Kč, resp. 450 mil. Kč. Včetně výše zmíněného organického růstu tak za rok 2021 predikujeme 46% nárůst tržeb na cca 9971 mil. Kč a 37% navýšení EBITDA na 2016 mil. Kč. Je tedy patrné, že Colt by měl začít již letos výrazně ovlivňovat výnosy a ziskovost CZG. Od roku 2022, s už celoročním příspěvkem Coltu, pak podle našich odhadů bude Česká zbrojovka schopná generovat tržby přesahující hranici 13000 mil. Kč a na úrovni EBITDA překonat hladinu 2600 mil. Kč.

Colt vnímáme jako strategickou, stěžejní investici, která má potenciál nadále držet hospodaření České zbrojovky v pozitivním trendu. Je to pro CZG podle našeho názoru ideální transakce, prostřednictvím které může nadále rozvíjet své severoamerické aktivity, a to i s přesahem na další mezinárodní trhy. CZG doposud v USA realizovala svůj byznys zejména v civilním trhu, u Coltu je naopak dominantní segment ozbrojených složek. Oba tyto pilíře podnikání se tak mohou v rámci očekávaných synergií v provozu, obchodu či ve výzkumu a vývoji efektivně doplňovat a dále expandovat. CZG vstupuje prostřednictvím Coltu do federálních a státních tendrů na dodávky zbraní americkým a kanadským ozbrojeným a bezpečnostním složkám. Okamžitě tak posiluje svoji tržní pozici, získává další reference a zkušenosti. To podle našeho názoru otevírá další příležitosti na mezinárodním poli veřejných zakázek, zejména pak v západní Evropě, která je z hlediska výdajů na obranu poddimenzovaná a v příštích letech lze očekávat navyšování armádních rozpočtů. Více se prosadit do evropských armádních a policejních složek, zejména pak v Německu, je jednou z priorit České zbrojovky.

Domníváme se, že akvizice Coltu vytváří potenciál pro další organický růst jak na severoamerickém, tak evropském zbrojním trhu a očekáváme, že v obou těchto regionech Česká zbrojovka v letech 2023 – 2024 poroste na tržbách v průměru o 5 – 5,5 % ročně. Celkově by tak CZG měla podle našich projekcí do roku 2024 generovat tržby přesahující hladinu 14000 mil. Kč s růstem EBITDA za období 2023 – 2024 v průměru o cca 6 % ročně k úrovni 2935 mil. Kč.

S námi předpokládanou rostoucí ziskovostí, rozumnou mírou zadlužení a silnou likvidní pozicí vzniká prostor i pro budoucí navyšování dividend. Management České zbrojovky již loni na podzim, před vstupem akcií CZG na pražskou burzu, indikoval záměr pokračovat v dividendové politice a každoročně vyplácet minimálně 33 % čistého zisku. V letošním roce bude vyplacena dividenda ve výši 7,5 Kč na akcii, tedy 36 % loňského čistého zisku a znamená to 2% dividendový výnos. Za předpokladu realizace 33% výplatního poměru pak v příštím roce vidíme posun k 3% výnosu s dividendou na úrovni 10,9 Kč, a to na pozadí námi očekávaného letošního nárůstu čistého zisku z loňských 677 mil. Kč na 1113 mil. Kč daného zejména akvizicí Coltu. Ve střednědobém horizontu se pak vlivem akvizičního i organického růstu úroveň vyplacených dividend dle našich predikcí posouvá do intervalu 13,8 – 15 Kč na akcii, což indikuje cca 4% dividendový výnos.

Výše uvedené je základní scénář. V případě, že v nejbližších letech nebude realizována žádná větší akvizice či investice, pak rostoucí ziskovost, příznivý vývoj volného cash flow s pozitivním dopadem do zadlužení (jež by mělo klesat pod 2x, resp. se v letech 2023 a 2024 snižovat do intervalu 1,5 – 1x násobek EBITDA) vytváří prostor pro realizaci výplatního poměru alespoň v blízkosti 50 %. To by podle našich projekcí znamenalo již v příštím roce dividendu ve výši 16,5 Kč a ve střednědobém horizontu její posun do úrovní 21 - 23 Kč na akcii s dividendovým výnosem v rozmezí 4,5 – 6 %

Akcie CZG podle našeho názoru i na současných úrovních nabízí zajímavý investiční potenciál. Domníváme se, že akvizice Coltu a její předpokládaný pozitivní dopad do hospodaření České zbrojovky ještě není plně zohledněna v ceně akcie. Atraktivitu titulu naznačuje i sektorové srovnání. Veřejně obchodované konkurenční společnosti se dle mediánu obchodují poblíž 7x EV/EBITDA, akcie CZG se po započtení Coltu a jeho očekávaných příznivých efektů do ziskovosti pohybují na úrovni 6 – 6,5x násobku. To indikuje cenu akcie nad úrovní 400 Kč, resp. poblíž 450 Kč.


Jan Raška
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie


e-Broker

Login | Demo

Internetbanking

Login | Preview

Smartbanking

Download | Activation


Facebook Twitter YouTube

Exchange list

BuySell
CZK25,9949224,62808
USD1,115671,05067
GBP0,881670,83030
CHF0,980330,92322
PLN4,449454,19025

Full details here