Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Introduction > News > Stock Market Reports > Colt CZ Group: odhady hospodaření za 1Q 2023

Colt CZ Group: odhady hospodaření za 1Q 2023

22.5.2023 10:11, BAACZGCE

Výrobce ručních palných zbraní Colt CZ ve středu 24. května před otevřením trhu zveřejní výsledky hospodaření za 1Q 2023. Konferenční hovor s managementem společnosti bude následovat od 10h.

Odhady hospodaření za 1Q 2023
 mil. Kč1Q 2023Konsensus trhu1Q 2022

y/y

Výnosy 3188 - 3554  -10,3 %
EBITDA 651 - 955  -31,8 %
EBIT 461 - 749  -38,5 %
Čistý zisk
537 - 632  -15,0 %
Zisk na akcii (Kč)
15,6 - 18,3  -15,0 %

Pozn.: zisky jsou očištěné o jednorázové vlivy

Očekáváme meziroční poklesy na všech úrovních hospodaření. Bude to dáno i vlivem vysoké srovnávací základny, když loňský 1Q byl na úrovni prodejů, tržeb a zejména i EBITDA vydařený. Tehdy vykázaná nadstandardní EBITDA marže ve výši téměř 27 % (výrazně pozitivně ovlivněná změnou stavu zásob) se v prvním letošním kvartále bude velmi těžko opakovat. Navíc za situace nadále relativně slabšího amerického civilního (komerčního) trhu. Ten za celý rok 2022 po výrazných letech 2020 a 2021 zaznamenal zhruba 24% pokles a byť by se letos již měla situace spíše stabilizovat, resp. pokles zpomalovat, tak v 1Q 2023 budeme v meziročním srovnání patrně svědky (i pod vlivem stále ještě poměrně silných prodejů v 1Q 2022) výraznějšího poklesu tržeb ze severoamerického trhu, a to o cca 27 % na 1766 mil. Kč.

Výkonnost na tomto stěžejním trhu tak bude do značné míry determinovat vývoj celkových tržeb za první letošní čtvrtletí. Naše predikce celkových výnosů za 1Q 2023 je posazena na hladině 3188 mil. Kč, tedy meziročně méně o 10,3 %.

Předpokládáme, že výše zmíněný vývoj na severoamerickém trhu bude částečně vyvažován příznivými tržbami v ČR, které by mohly být nadále výrazně podporovány zakázkou od české armády. V průběhu loňského roku evidentně došlo ke zintenzivnění dodávek v rámci tohoto kontraktu, jehož celková hodnota činí cca 3530 mil. Kč. Podle našich odhadů již tento kontrakt může být naplněn ze zhruba 60 % a je možné, že k jeho celkovému naplnění může dojít již letos (byť smlouva s českou armádou je podepsána až do roku 2025). Tržby z ČR tak dle našeho odhadu v 1Q 2023 mohou dosáhnout hranice 400 mil. Kč, což by znamenalo posun z loňských 236 mil. Kč. Solidní vývoj, pod vlivem předpokládaného pokračujícího tlaku na dodávky zbraní ze strany veřejného sektoru, očekáváme na evropském trhu, kde tržby za 1Q 2023 vidíme kolem úrovně 420 mil. Kč. To by značilo slušný nárůst z loňských nevýrazných 275 mil. Kč.

Absence větších jednorázových dodávek do ozbrojených složek ve značné části loňského roku významně limitovaly prodeje v Africe. Výnosy z tohoto kontinentu tak v loňském 1Q činily pouhých 15 mil. Kč. Zlepšení již bylo patrné ve 4Q 2022 s tržbami ve výši 167 mil. Kč a pokud letos bude pokračovat náběh dalších kontraktů, pak výnosy v 1Q 2023 odhadujeme poblíž 125 mil. Kč.

Celkově letos Colt CZ indikuje (pod vlivem pokračujícího geopolitického napětí) výraznou poptávku ze segmentu ozbrojených složek, v celoročních výsledcích hospodaření by tedy měly mít armádní zakázky silný vliv. Dopad těchto zakázek do jednotlivých letošních kvartálů však bude velmi nerovnoměrný, což nejspíše ještě více zvýrazní mezikvartální volatilitu v hospodaření, jež byla patrná už v roce 2022. Indikace samotného managementu naznačují, že armádní zakázky mohou mít výraznější dopad do výsledků společnosti až v dalších letošních čtvrtletích. I proto 1Q 2023 pravděpodobně vyzní z celkového pohledu nevýrazně a může být nejslabší z celého roku.

Jak již zmiňujeme výše, na tržbách za 1Q 2023 očekáváme cca 10% pokles, což se pak negativně projeví i do EBITDA zisku, který predikujeme nižší o 31,8 % y/y na úrovni 651 mil. Kč. Jak uvádíme výše, meziroční pokles je ještě umocněn loňským pohybem zásob, což tehdy vylepšilo EBITDA na mimořádných 955 mil. Kč. Na úrovni čistého zisku pak v 1Q 2023 prognózujeme pokles o 15 % y/y na 537 mil. Kč.

Domníváme se, že management zatím nepřistoupí k úpravě celoročního výhledu tržeb, resp. EBITDA, jenž byl posazen (patrně i s ohledem na schopnost naplňovat armádní zakázky) do poměrně širokého rozpětí 15100 – 16900 mil. Kč, resp. 3100 – 3800 mil. Kč (v roce 2022 Colt CZ vykázal tržby ve výši 14590 mil. Kč a EBITDA 3365 mil. Kč). My zatím zůstáváme u naší první predikce v rozmezí 15500 – 16000 mil. Kč, resp. 3260 – 3370 mil. Kč.


Jan Raška, Fio banka, a.s.

Related links


e-Broker

Login | Demo

Internetbanking

Login | Preview

Smartbanking

Download | Activation


Facebook Twitter YouTube

Exchange list

BuySell
CZK25,9743824,60862
USD1,121271,05594
GBP0,867910,81735
CHF0,998210,94006
PLN4,407204,15046

Full details here