Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Introduction > News > Stock Market Reports > Colt CZ: rozšířený komentář k výsledkům za rok 2022 a konferenční hovor

Colt CZ: rozšířený komentář k výsledkům za rok 2022 a konferenční hovor

23.3.2023 16:11, BAACZGCE

Akviziční i organický růst, příznivý zákaznický i produktový mix, pozitivní dopad geografické diverzifikace. To vše se přetavilo v silné výsledky Coltu CZ za rok 2022.

 

Výsledky hospodaření za rok 2022
 mil. Kč2022Konsensus trhu*2021

y/y

Výnosy 14590 14202 10689  36,5 %
EBITDA 3365  3141 2169  55,2 %
EBIT 2455  2062 1379  78,0 %
Čistý zisk
2281  1804 1161  96,4 %
Zisk na akcii (Kč)
66,9  - 34,4  94,5 %

*průměr podle průzkumu Colt CZ

Pozn.: zisky jsou očištěné o jednorázové vlivy

 

Colt CZ představil nadstandardní závěr loňského roku a díky tomu celoroční tržby ve výši 14590 mil. Kč (+36,5 % y/y), resp. očištěná EBITDA 3365 mil. Kč (+55,2 % y/y) překonaly analytické odhady a dosáhly horní hranice, resp. překročily horní interval výhledu stanoveného samotným managementem společnosti.

Vedle zjevného a předpokládaného akvizičního efektu sehrál v loňských výsledcích hospodaření velmi slušnou roli i organický růst, jak ostatně zaznělo i na dnešním konferenčním hovoru s managementem společnosti. Výrazný organický efekt tak vidíme např. na evropském trhu (mimo ČR), kde Colt CZ významně zvýšil tržby z předloňských 1054 mil. Kč na 1584 mil. Kč (+50 % y/y).

Evidentně se tak Coltu v Evropě dařilo dobře reagovat na silnou poptávku ze strany ozbrojených složek. Tu potvrdil na konferenčním hovoru i CEO společnosti Jan Drahota. Obchodní potenciál segmentu ozbrojených složek je dle něho (kvůli stále napjaté bezpečnostní situaci) i nadále značný, zásadní je být připraven flexibilně vyrábět, efektivně využívat produkční kapacity a mít úspěch v mezinárodních tendrech na dodávky armádám a dalším bezpečnostním složkám. Shrneme-li, od pokračující značné poptávce po zbraních ze strany armád, policie apod. je ke konečné finální dodávce poměrně dlouhá cesta. Z výsledků Coltu CZ je však patrné, že se mu v tomto ohledu loni na evropském trhu dařilo.

Do módu organického růstu patří také dosažené výsledky v ČR a Asii. Na českém trhu Colt CZ nakonec dosáhl výrazně lepších tržeb, než jsme očekávali. Jen ve 4Q 2022 společnost v ČR realizovala tržby ve výši 1050 mil. Kč (náš odhad 340 mil. Kč), za celý rok 2022 pak výnosy činily 1926 mil. Kč (naše očekávání 1216 mil. Kč; v roce 2021 české výnosy byly 824 mil. Kč). Podle našeho názoru tak muselo dojít k výraznému urychlení dodávek české armádě. My jsme modelově očekávali, že z pětiletého kontraktu (období 2021 – 2025), jenž má celkovou hodnotu 3530 mil. Kč, bude Colt CZ v roce 2022 generovat do tržeb cca 915 mil. Kč. Podle dnešních čísel to vypadá klidně na objem kolem 1600 mil. Kč. Právě výrazné prodeje na tuzemském trhu byly podle nás hlavní příčinou lepších než očekávaných celkových tržeb, když naše celoroční očekávka (resp. tržní konsensus) byla posazena na hladině 14030 mil. Kč, resp. 14202 mil. Kč.

Z celkového pohledu bylo z hlediska loňských výsledků pro Colt CZ klíčové, že se mu podařilo, po předloňské akvizici amerického Coltu, dobře etablovat v segmentu ozbrojených složek. Aktuálně, jak naznačuje management, společnost směřuje k cca vyrovnanému poměru v prodejích (tržbách) mezi zákazníky z řad ozbrojených složek a zákazníky z komerčního (civilního) segmentu. CEO Jan Drahota specifikuje podíl ozbrojených složek na 40+. Právě díky poměrně silné pozici v segmentu ozbrojených složek se loni Coltu CZ podařilo více než kompenzovat výrazný 24% pokles na americkém civilním trhu.

Vedle toho se loni společnosti dařilo efektivně pracovat se svým produktovým mixem. Ten se posouval ve prospěch dražších dlouhých zbraní (což právě může souviset i s výše uvedenou silnou, zlepšující se pozicí v segmentu ozbrojených složek). Zatímco v roce 2021 měly dlouhé zbraně 39,3% podíl na celkových prodaných kusech, tak v roce 2021 tento podíl činil 41,7 %.  

Celkově tedy kombinace zlepšujícího se zákaznického a produktového mixu, pokračující významná geografická diverzifikace umožnila Coltu CZ dobře vykrývat negativní výkyvy v poptávce (jako tomu bylo na výše zmíněném americkém retailovém trhu) a vykázat za loňský rok silných výsledků hospodaření.

Na dnešním konferenčním hovoru se řešil i letošní výhled na americkém civilním (retailovém) trhu. Z vyjádření nám přijde, že management očekává spíše stabilizaci, loňské poklesy se neočekávají. Trh by se měl spíše, po extrémních úrovních z let 2021 a 2022, normalizovat, tedy obecně zůstat silný. Ambicí Coltu CZ je pak svými výsledky překonávat celý trh. Na aktuálních datech NICS z úvodu letošního roku vidíme lednový cca 3% y/y nárůst v počtu žádostí o koupi nové zbraně, únorové statistiky značí mírný 0,4% růst.

Společnost dnes rovněž více konkretizovala plánovanou emisi dluhopisů (první informace ohledně emise byly zveřejněny v polovině března). Emise může přijít v letošním druhém kvartále, uvažuje se o objemu v rozmezí 1500 – 2000 mil. Kč a době splatnosti sedm let.

Tato případná emise by tak byla podobná té z ledna 2022, která má objem cca 2000 mil. Kč a rovněž sedmiletou splatnost. Colt CZ uvádí, že účelem této uvažované emise bude získání finančních prostředků na obecné korporátní účely a případné nové akvizice. Akviziční důvod je v souladu s naším očekáváním, společnost dává průběžně najevo akviziční apetit. Může si ho dovolit s ohledem na svojí silnou likvidní pozici, resp. nízkou zadluženost, jež na konci roku 2022 činila 1,18x (podíl čistého dluhu na neočištěné EBITDA). V poměru k očištěné EBITDA se pak čistý dluh dostává na hladinu 1,09x, což je v souladu s naším odhadem. Podle našeho názoru tak existuje prostor na zopakování větší akvizice typu amerického Coltu, tedy pro akvizici v objemu 4000 – 5000 mil. Kč. V takovém případě by se dle naší predikce zadluženost přibližovala k hranici 3x, což by byla stále přijatelná úroveň a pohybovala by se v rámci cíle managementu udržet ji pod hladinou 3,5x.


Jan Raška, Fio banka, a.s.

Related links


e-Broker

Login | Demo

Internetbanking

Login | Preview

Smartbanking

Download | Activation


Facebook Twitter YouTube

Exchange list

BuySell
CZK25,3946324,05937
USD1,115791,05078
GBP0,877820,82667
CHF1,020330,96088
PLN4,392014,13616

Full details here