Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Introduction > News > Stock Market Reports > Colt CZ Group: odhady hospodaření za 9M 2022

Colt CZ Group: odhady hospodaření za 9M 2022

22.11.2022 13:57, BAACZGCE

Výrobce ručních palných zbraní Colt CZG zítra před otevřením trhu oznámí výsledky hospodaření za 9M 2022, resp. 3Q 2022. Konferenční hovor s managementem společnosti bude následovat od 10h.

Odhady hospodaření za 9M 2022
 mil. Kč9M 2022Konsensus trhu*9M 2021

y/y

Výnosy 10569 10554 7602  39,0 %
EBITDA 2464 2456 1613  52,8 %
EBIT 1838 1717  1087  69,1 %
Čistý zisk
1461 1532  1120  30,5 %
Zisk na akcii (Kč)
42,8  -  33,1  29,3 %

*průměr podle průzkumu Colt CZG

Pozn.: zisky jsou očištěné o jednorázové vlivy

 

Čísla za 3Q 2022 budou poprvé od loňské akvizice amerického Coltu plně meziročně porovnatelná. Colt byl koupen, resp. začal být konsolidován do celé Skupiny koncem loňského května, a tak ve 3Q 2021 již naplno přispíval do celkového hospodaření. Přesto očekáváme velmi slušné meziroční růsty na všech úrovních hospodaření. Napomůže tomu i méně výrazný 3Q 2021, tedy slabší srovnávací základna. Vedle toho však předpokládáme, že Colt CZG i ve 3Q 2022 udrží solidní výkonnost z prvního letošního pololetí.

Globální poptávka po zbraních vlivem pokračujícího geopolitického napětí neutichá, a tak nevidíme příliš mnoho důvodů pro výraznější výkyv kvartálních tržeb pod hladinu 3500 mil. Kč. Konkrétně, výnosy za 3Q 2022 očekáváme na úrovni 3520 mil. Kč, což by značilo 22,5% meziroční nárůst. Hlavní část těchto tržeb přijde ze severoamerického trhu, kde očekáváme, že společnost vygeneruje kolem 2250 mil. Kč. To je meziroční navýšení o cca 31 %. Loňských 1714 mil. Kč bylo nevýrazných. Colt byl tehdy již sice plně konsolidován, nicméně kombinace působení synergických efektů, předpokládané zintenzivnění zakázek do segmentu ozbrojených složek a možná lepší kondice civilního segmentu podle našeho názoru posune tržby z USA a Kanady přes výše zmíněnou hranici 2000 mil. Kč. Postupné navyšování armádních rozpočtů napříč evropskými zeměmi je pro Colt CZG, jakožto hráče s širokým produktovým mixem, příležitostí. Viděli jsme to ve 2Q 2022, kdy tržby generované v Evropě dosáhly výrazných 574 mil. Kč. Obdobný potenciál, resp. úrovně poblíž 500 – 550 mil. Kč, vidíme i pro 3Q 2022, což by znamenalo zvýšení z loňských 226 mil. Kč.

Od 3Q 2021 se začal do tuzemských tržeb výrazněji projevovat nový kontrakt s českou armádou. Doposud shledáváme plynulost dodávek, resp. příspěvek do českých výnosů je každý kvartál jasně patrný. Pokud kontinuita kontraktu (jenž je podepsán až do roku 2025) nebude narušena, pak ve 3Q 2022 by tuzemské tržby mohly dosahovat úrovně kolem 340 mil. Kč (překonání loňských mimořádných 387 mil. Kč nicméně neočekáváme). Výkonnost v ostatních teritoriích (Asie, Afrika) bývá více rozkolísaná, a to zejména v závislosti na míře plnění jednorázových kontraktů ozbrojeným složkám. V tomto směru je to letos patrné zejména u tržeb z Afriky, které právě vlivem absence loňských větších kontraktů do militantních složek spadly pouze do úrovně nižších desítek miliónů korun. Pokud se situace nezmění tak výraznější meziroční pokles tržeb z loňských 176 mil. Kč lze z tohoto regionu čekat i ve 3Q 2022.

Celkově však, jak uvádíme výše, předpokládáme slušný růst tržeb. Za celých 9M 2022 se pak výnosy dostávají na hladinu 10569 mil. Kč, tedy meziročně výše o 39 %. Vyšší dynamika než u kvartálního srovnání je způsobena akvizičním vlivem, když Colt ještě v období leden až 20. květen 2021 ještě nebyl součástí Skupiny. Očekávaný příznivý vývoj tržeb by se měl pozitivně projevit i do provozní ziskovosti, byť ta bude tlumena jednak rostoucími cenami energií a jednak předpokládaným postupným rozpouštěním výrazně kladného příspěvku na položce změna stavu zásob hotových výrobků generovaného v prvním letošním pololetí. EBITDA marže za 3Q 2022 se tak podle našich odhadů dostane do běžných intencí a mezikvartálně poklesne z nadstandardních 24 % na 19 %, což indikuje EBITDA zisk 669 mil. Kč. To je však stále více oproti loňské slabší úrovni 410 mil. Kč. Za 9M 2022 pak predikujeme EBITDA zisk ve výši 2464 mil. Kč, meziročně vyšší o 52,8 %. Na úrovni čistého zisku odhadujeme ve 3Q 2022 růst o zhruba 16 % y/y na 278 mil. Kč, za období prvních třech čtvrtletí letošního roku pak očekáváme zvýšení o cca 30 % na 1461 mil. Kč.

Výhled letošních tržeb, resp. EBITDA v rozmezí 14000 – 14600 mil. Kč, resp. 3000 – 3300 mil. Kč bude managementem podle našeho názoru potvrzen.


Jan Raška, Fio banka, a.s.

Related links


e-Broker

Login | Demo

Internetbanking

Login | Preview

Smartbanking

Download | Activation


Facebook Twitter YouTube

Exchange list

BuySell
CZK25,0054023,69060
USD1,114551,04962
GBP0,882960,83151
CHF0,974570,91779
PLN4,455904,19632

Full details here