Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Introduction > News > Stock Market Reports > Komerční banka: Odhad hospodaření za Q2/2021

Komerční banka: Odhad hospodaření za Q2/2021

30.7.2021 15:48, BAAKOMB

Komerční banka zveřejní v úterý 3. srpna před otevřením trhu své hospodářské výsledky za 2. kvartál letošního roku. Banka by podle našich predikcí měla dosáhnout srovnatelného provozního zisku jako ve stejném období minulého roku. Pozorně sledované budou náklady na riziko, které budou opět výrazně promlouvat do konečné podoby výsledovky.

Čisté provozní výnosy očekáváme ve výši 7 324 mil. Kč (+1 % meziročně). Čisté úrokové výnosy budou nadále pod tlakem nízkých úrokových sazeb, těžit by ale naopak měly z meziročně vyšších obchodních objemů. Podle našeho odhadu by měly dosáhnout 5 019 mil. Kč (+ 0 % meziročně). Český hypoteční trh zaznamenal za období dubna až června opět rekordní objemy. Čisté výnosy z poplatků a provizí budou pokračovat v růstu, taženy obecně zvýšenou ekonomickou aktivitou a rostoucími finančními trhy. Podle našeho odhadu dosáhnou 1 400 mil. Kč (+10 % meziročně).

Provozní náklady meziročně vzrostou o 1,2 % na 3 585 mil. Kč. Růst by měly především všeobecné provozní náklady. Mírný meziroční pokles naopak očekáváme u osobních nákladů.

Provozní zisk za kvartál dosáhne podle našeho modelu úrovně 3 739 mil. Kč a v porovnání se srovnatelným minuloročním obdobím by tak měl zůstat stabilní (+1 % meziročně).

Náklady na riziko odhadujeme ve výši 586 mil. Kč, což v relativním vyjádření vůči portfoliu úvěrů činí 38 b.b. Tvorbě opravných položek bude věnována zvýšená pozornost. Při představení posledních kvartálních výsledků management banky uvedl, že u nákladů na riziko předpokládá za období celého roku 2021 významný pokles oproti hodnotě roku 2020 (68 b.b.).

Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti odhadujeme ve výši 2 528 mil. Kč.

Projekce hospodaření Komerční banky za Q2/2021
v mil. Kč

Fio Q2 2021

Konsensus Q2 2021Fio / Q2 2020Q2 2020
Čisté úrokové výnosy 5 019 5 114 0 % 4 999
Čisté poplatky a provize 1 400 1 394 10 % 1 273
Ostatní výnosy 905 822 -7 % 971
Provozní výnosy 7 324 7 330 1 % 7 241
Provozní náklady

(3 585)

(3 511) 1 % (3 544)
Provozní zisk
3 739 3 819 1 % 3 697
Náklady na riziko (655) (533) -58 % (1 576)
Zisk před zdaněním 3 137 3 337 44 %

2 175

Čistý zisk *
2 528 2 651 42 % 1 779

* čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti

Zdroj: Fio banka, Komerční banka


Tomáš Hrabánek, Fio banka, a.s.

Related links


e-Broker

Login | Demo

Internetbanking

Login | Preview

Smartbanking

Download | Activation


Facebook Twitter YouTube

Exchange list

BuySell
CZK25,9774624,61154
USD1,212581,14194
GBP0,878850,82765
CHF1,123891,05841
PLN4,710114,43573

Full details here


These sites use cookies. By using these sites you consent to their use. More information X