Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Introduction > News > Stock Market Reports > PFNonwovens: odhady hospodaření za 4Q 2019

PFNonwovens: odhady hospodaření za 4Q 2019

29.4.2020 12:08, BAAPEGAS

Výrobce netkaných textilií PFNonwovens ve čtvrtek 30. dubna zveřejní výsledky hospodaření za rok 2019, resp. 4Q 2019. Společnost od letošního roku mění strukturu vykazování. Ustupuje od oznamování výsledků na kvartální bázi. Další výsledkový report tak bude zveřejněn až koncem září v rámci pololetní zprávy.

 

Odhady hospodaření za 4Q 2019
 mil. Kč4Q 2019Tržní konsensus4Q 2018

y/y

Výnosy 1665  - 1682 -1,0 %
EBITDA 345  - 347 -0,6 %
EBIT 196  - 228 -14,0 %
Čistý zisk
178  - 378 -52,9 %
Zisk na akcii (Kč)
20,3  - 43,1 -52,9 %

 

S náběhem nových výrobních kapacit očekáváme alespoň mírné mezikvartání zlepšení provozní úrovně hospodaření. Nová výrobní linka v Jihoafrické republice spuštěná loni v červnu by již ve 4Q 2019 měla dosahovat běžných provozních parametrů a její příspěvek do ziskovosti by tak mohl být ještě o něco výraznější než ve 3Q 2019. Spolu s alespoň minimálním přispěním nové tuzemské semikomerční linky (jež byla uvedena do provozu na konci 3Q 2019) by se produkce v posledním čtvrtletí loňského roku mohla mezikvartálně posunout o dalších téměř 1000 tun k hladině 29000 tun (v meziročním srovnání by se jednalo o cca 4,7% růst). To podle našich predikcí povede k realizaci výnosů ve výši 1665 mil. Kč a provozního zisku EBITDA na úrovni 345 mil. Kč.

V meziročním srovnání však půjde spíše o stabilní vývoj, když výnosy budou tlumeny zhruba 9% meziročním poklesem cen polymerů, svoji roli může sehrát i mírné meziroční posílení koruny vůči euru (PFN větší část tržeb realizuje v eurech, ale reporty vykazuje v korunách). Vedle toho na výše zmíněné nové semikomerční lince se dle indikací od samotné společnosti v průběhu 4Q 2019 ještě spíše více testovalo, než komerčně produkovalo, a tak její příspěvek do tržeb, resp. provozní ziskovosti zřejmě zatím nebude výrazný. Dále ve 4Q 2019 počítáme s meziročním nárůstem osobních nákladů o téměř 7 %, když ve 4Q 2018 byly vylepšeny pozitivním přeceněním opčního akciového plánu ve výši 5 mil. Kč. Tento příznivý efekt by se v posledním loňském kvartále opakovat neměl. V konečném důsledku tak, i přes meziroční nárůst výrobních kapacit, nepředpokládáme za 4Q 2019 meziroční zlepšení ve vývoji EBITDA.

To by znamenalo, že EBITDA zisk za celý loňský rok dosáhne úrovně 1286 mil. Kč (-4,5 % y/y) a mírně zaostane za výhledem, jenž byl loni v srpnu managementem společnosti korigován na spodní hranu intervalu 1300 – 1450 mil. Kč.

Pod úrovní EBITDA předpokládáme ve 4Q 2019 meziroční poklesy. Mělo by to být způsobeno jednak vyššími odpisy (očekáváme v důsledku započetí odepisování tuzemské semikomerční linky jejich navýšení o cca 25 % y/y na 149 mil. Kč) a především výraznou meziroční změnou na položce daně z příjmu, když ve 4Q 2018 společnost vykázala mimořádný daňový výnos ve výši 162 mil. Kč, s nímž nelze počítat ve 4Q 2019. Na základě výše uvedeného tak provozní zisk EBIT podle naší predikce poklesne o 14 % na 196 mil. Kč a čistý zisk se sníží z předloňských 378 mil. Kč na úrovně kolem 178 mil. Kč.

Budeme rovněž sledovat, jak se management PFN postaví k letošnímu výhledu hospodaření. Jak je možné v poslední době sledovat, mnoho společností vzhledem k aktuální koronavirové krizi buď stahuje původní výhledy nebo prozatím nestanovují žádné predikce. PFN by vzhledem ke svému působení ve víceméně necyklickém odvětví mohl mít větší předpoklady pro zveřejnění letošní prognózy EBITDA. Naše první odhady, ještě před vypuknutím aktuální krize, se pohybovaly v rozmezí 1400 – 1430 mil. Kč, když by se do hospodaření měly již naplno projevovat nové výrobní kapacity jak v Jihoafrické republice, tak v ČR.

 


Jan Raška, Fio banka, a.s.

Related links


e-Broker

Login | Demo

Internetbanking

Login | Preview

Smartbanking

Download | Activation


Facebook Twitter YouTube

Exchange list

BuySell
CZK26,7893025,38070
USD1,224211,15289
GBP0,892770,84075
CHF1,133611,06757
PLN4,663004,39135

Full details here


These sites use cookies. By using these sites you consent to their use. More information X